Privacyverklaring

Bij Housecare Service doen we er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. We gaan er zorgvuldig mee om, behandelen deze vertrouwelijk en zorgen dat deze zo goed mogelijk beveiligd zijn. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens Housecare Service van je verzamelt en hoe we die gegevens gebruiken. Het gaat zowel om gegevens die we via deze website verzamelen als gegevens die buiten de website om verzameld worden (bijvoorbeeld als je via e-mail een offerte aanvraagt).

Housecare Service Housecare Service, gevestigd aan Laagsteen 9, 4815 PH Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2018.

Contactgegevens:

Housecare Service
Laagsteen 9
4815 PH Breda
076 – 888 8395
Functionaris Gegevensbescherming: Caroline Renne. Zij is te bereiken via caroline@housecareservice.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Housecare Service verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Gegevens die wij nodig hebben om offerte-aanvragen te verwerken en onze werkzaamheden bij je uit te voeren:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Het niet verschaffen van of bezwaar maken tegen bovengenoemde persoonsgegevens kan gevolgen hebben voor je gebruik van onze diensten. Mogelijk kunnen wij onze diensten dan helemaal niet meer uitvoeren.

Gegevens die wij gebruiken om met je te kunnen chatten en om bezoeken op onze website te analyseren met als doel de website en onze dienstverlening te verbeteren:

 • IP-adres
 • Gegevens over het apparaat waarmee je onze website bezoekt
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Zie de paragraaf over cookies om te zien welke cookies wij precies opslaan en hoe je hier bezwaar tegen kunt maken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via caroline@housecareservice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Housecare Service verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (grondslag: overeenkomst)
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (grondslag: overeenkomst)
 • Om diensten bij je af te leveren (grondslag: overeenkomst)
 • Het afhandelen van jouw betaling (grondslag: overeenkomst)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (grondslag: gerechtvaardigd belang (klanten) of toestemming)
 • Housecare Service verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (grondslag: wettelijke verplichting).

Geautomatiseerde besluitvorming

Housecare Service neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Housecare Service) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Housecare Service bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende  persoonsgegevens:

 • Personalia, adresgegevens en bankrekeninggegevens: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn voor onze boekhouding) of zo lang je klant bij ons bent.
 • E-mailadres: zo lang je onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wanneer je je hiervoor afmeldt blijft je e-mailadres bewaard in het archief van ons e-mailprogramma Mailchimp, zodat we je niet per ongeluk weer opnieuw toe kunnen voegen aan onze lijst. Wil je volledig verwijderd worden uit Mailchimp, neem dan contact met ons op.

Delen van persoonsgegevens met derden

Housecare Service verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Housecare Service blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Housecare Service gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Housecare Service gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Housecare Service maakt gebruik van Google Signals. Google Analytics bezoekinformatie wordt zo gekoppeld aan Google-accounts van ingelogde gebruikers die toestemming hebben gegeven voor deze koppeling om advertenties te kunnen personaliseren. Deze informatie bestaat onder andere uit de locatie van de eindgebruiker, de zoekgeschiedenis, de YouTube-geschiedenis en gegevens van sites die samenwerken met Google. De informatie wordt gebruikt om geaggregeerde en geanonimiseerde insights te bieden betreffende jouw surfgedrag via verschillende apparaten. Wij kunnen deze gegevens nooit terug herleiden tot een persoon of IP-adres. Je kunt je voorkeuren wijzigen of je hiervoor afmelden via My Activity van Google.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Ga voor een compleet overzicht van onze cookies naar onze cookieverklaring. Hier kun je je ook aan- en afmelden voor de verschillende soorten cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Housecare Service en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar caroline@housecareservice.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Housecare Service wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Housecare Service neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via caroline@housecareservice.nl.

Whatsapp ons